Jednia

Muttermilch

Siła ciężkości/ Force of gravity

Origin

Dorzecza/ Tributaries

Hiatus

Desert/ Pustynia

Rozproszenie/ Dispersion

Przy-widzenie/ Phantasm 2012 – 2014

Mural in Olimpic Preparation Centre in Zakopane

exhibitions