The other shore

Światło w moim pokoju?Light in my room

Jednia

Muttermilch

Origin

Dorzecza/ Tributaries

Hiatus

Desert/ Pustynia

Rozproszenie/ Dispersion

Przy-widzenie/ Phantasm 2012 – 2014

Mural in Olimpic Preparation Centre in Zakopane

Siła ciężkości/ Force of gravity

exhibitions