20 x 20 cm, 2013

niepewność widzenia 3 / uncertainty of the vision 3